היתר להריסת מבנה

היתר בנייה מעולם לא היו קלים יתר ! חוסכים לך את הבירוקרטיה !

היתר הריסת בניין הוא אישור המאפשר לבעל בניין, קבלן או כל הנוגע בדבר להרוס ולבנות מחדש את רכושו. היתר זה ניתן על ידי העיר או העירייה בה נמצא הנכס. העירייה תקבע איזה סוג אישורים נדרשים לסוגי מבנים ספציפיים, כגון מבני מגורים, מסחר, תעשייה ומוסדות. הנה כל המידע לפניכם, המשיכו לקרוא.

היתר הריסת בניין הוא, בין היתר, מסמך המאפשר הוצאת מבנים מכלל שימוש והריסתם למטרות בנייה חדשות. זה בדרך כלל מונפק על ידי העירייה, כאשר ישנן גם חברות פרטיות שעוסקות בתהליכים אלו של הוצאת היתרים. בין יתר הפעולות שתצטרכו לבצע, על מנת לקבל היתר הריסת בניין תצטרכו להגיש בקשה ולשלם את האגרות המתאימות. כמו כן, תצטרכו לספק הוכחה שעמדתם בכל הדרישות החוקיות ותוכלו להשלים את הפרויקט מבלי לגרום נזק סיבתי, מבני, בטיחותי וכו'.

כל מה שצריך לדעת על היתר להריסת מבנים

היתר הריסת בניין הוא אישור המאפשר לבעל בניין, קבלן או כל הנוגע בדבר להרוס ולבנות מחדש את רכושו. היתר זה ניתן על ידי העיר או העירייה בה נמצא הנכס.

כאמור, היתרים להריסות של בניינים ניתנים על ידי רשות ממשלתית ועיריות כדי לאשר הריסת בניין. חשוב לאנשים שרוצים להרוס את המבנה להשיג כזה לפני תחילת העבודה, לפני הזמנת חומרי גלם, שכירת אנשי מקצוע, תכנון אדריכלי וכו'.

התהליך יכול להימשך עד מס' ימים ועד מס' שבועות, ויש דרישות מסוימות שצריך לעמוד בהן כדי לקבל את ההיתר. כמו כן, ברוב המקרים הוצאת היתר הריסת בניין מחייבת סקר קרקע. סקר קרקע הוא מסמך חשוב המסייע לוודא שהקרקע ראויה והנכס תקין, מה שיוביל לכך שההריסה תיעשה מבלי לגרום נזק לנכסים מסביב ולקרקעות. הסיבה הנוספת לדרישה זו היא, לוודא שבעל הנכס לא מתכנן בנייה על קרקע של מישהו אחר ללא רשות.

מדוע היתר הריסת מבנה מחייב תסקיר קרקע?

היתר הריסת מבנים מחייב סקר קרקע מכיוון שלא ניתן לבצע הריסת מבנים ללא בדיקה מקיפה של הקרקעות סביב הנכס הנהרס. סקר הקרקע מספק מידע כגון מיקום הנכס, קווי גבול ופרטים נוספים הדרושים להריסת מבנה ולהוצאת היתר ההריסה. הסקר מתבצע מול חברות פרטיות ומטעם העירייה, כלומר כל העלויות הקשורות להוצאת היתר זה ישולמו מול גופי העירייה ובאופן פרטי.

סקר בטיחות טרם הוצאת היתר הריסת מבנה

סקר הבטיחות הוא חלק מתבקש בתהליך בעת הוצאת היתר הריסת מבנים. הסקר נערך כדי לוודא ששטח ההריסה בטוח לעובדים, לתושבים ולציבור הרחב. הסקר מוודא גם שלא נמצאים חומרים מסוכנים באזור ההריסה. סקר הבטיחות מסייע להבטיח שלא יהיו תאונות במהלך תקופת הכנת האתר, הריסתו ובנייתו. זה גם עוזר להימנע מתביעות או קנסות פוטנציאליים אם משהו ישתבש במהלך תקופה זו.

הוצאת היתר הריסת מבנים מחייבת סקר בטיחות, מכיוון שהוא כרוך בהתמודדות עם חומרים מסוכנים, אזורים שעלולים להיות לא בטוחים ועוד. בתוך כך, תסקיר בטיחות הוא מסמך המוגש למחלקת הבנייה בעת מתן היתר הריסה. הוא כולל מידע על הסביבה, הבניין ודייריו. המטרה העיקרית של סקר בטיחות היא לספק מידע מפורט על הסביבה בה יתבצעו עבודות ההריסה. זה יאפשר הליכי הריסה יעילים ובטוחים יותר.

הוצאת היתר הריסה למבנה – מניעת מפגעים סביבתיים

הוצאת היתר הריסת בניין מחייבת סקר בטיחות מאחר ובתהליך ההריסה טמונים סיכונים. אם אינך יודע מה קורה, אתה עלול לגרום לפציעות חמורות או נזק לרכוש. כמו כן, יש לוודא כי אתר הבנייה בטוח וכי אין מפגעים סביבתיים.

סקר הבטיחות מבוצע על ידי מהנדס אשר ידאג לכך שדברים אלו יטופלו מראש. הוא גם יוודא שתהליך ההריסה לא יהווה סיכון לאנשים או לרכוש באזור. חשוב לדעת, הריסה ללא אישור אינה חוקית. זוהי עבירה פלילית להרוס כל מבנה ללא היתר ועונשה יכול להגיע לשנות מאסר בפועל.

מה הסיכונים המשפטיים בהריסת מבנים ללא היתר?

לפני הריסת בניין, חשוב להצטייד בהיתר מתאים. ישנם סיכונים רבים הקשורים בחוסר היתר, כולל קנסות ותביעה משפטית. הסיכונים המשפטיים של הריסה ללא היתר נדונו בהרחבה בתקשורת ובפורומים המקוונים בשנים האחרונות. הסיכונים המשפטיים בהריסת בניין ללא היתר הינם משמעותיים. התהליך גוזל זמן ויקר, ויכול לקחת חודשים ואף שנים עד להשלמת התהליך.

הדרך הנפוצה ביותר להימנע מסיכונים משפטיים אלו היא על ידי שכירת קבלן, שיש לו את ההיתרים הדרושים. כמו כן, הדרך הטובה ביותר להימנע מסיכונים משפטיים אלו היא על-ידי ביצוע ההנחיות שנקבעו על-ידי הרשויות המקומיות, כך שלא תקבלו קנסות או עונשים אחרים.

האם הקבלן אחראי על הוצאת היתר הריסה למבנה?

לפני הריסת בניין, חשוב להצטייד בהיתר מתאים. ישנם סיכונים רבים הקשורים בחוסר היתר, כולל קנסות ותביעה משפטית. הסיכונים המשפטיים של הריסה ללא היתר נדונו בהרחבה בתקשורת ובפורומים המקוונים בשנים האחרונות.

הריסת בניין היא פרויקט גדול שמעורבים בו אנשים וחברות רבות, אנשי מקצוע, שותפים עסקיים, דיירים ועוד. ישנם סוגים רבים ושונים של אנשי מקצוע שניתן לסמוך עליהם כדי להרוס מבנה. וכנ"ל לגבי הוצאת היתר הריסה למבנים.

מבחינת אנשי מקצוע להסתמך עליהם עבור הוצאת היתרי הריסת מבנים, איש מקצוע כזה הוא הקבלן. הקבלן אחראי על הריסת המבנה ופינוי כל מרכיביו. זה כולל הוצאת כל החומרים, כולל אביזרים ורהיטים, וכן פינוי פסולת שנשארה מאחור לאחר השלמת הבנייה. בין היתר, ניתן למנות אותו על הוצאת ההיתר בד"כ.

מה תפקידו של מהנדס בעת הריסת מבנים?

למהנדסים יש תפקיד מכריע בהריסת בניין. הם אלו שעוזרים לוודא שהכול נעשה נכון ושאין בעיות בטיחות. מהנדסים גם בודקים מבנים לפני שהם הורסים אותם כדי לוודא שאין נזק מבני או כל בעיה אחרת. בנוסף, הם בודקים כל משמעות היסטורית של הבניין לפני שהוא נהרס.

האחריות של המהנדס אינה מסתיימת בהריסת בניין – היא כוללת גם לברר האם ניתן לעשות שימוש חוזר בשטח או לא, כמו לבניין אחר. לבסוף, מהנדסים נדרשים באישור על מנת להרוס מבנה ולוודא שהוא בטוח לאנשים ולרכוש מסביב למבנה.

היתר הריסהחוק התכנון והבניה בארץ נועד כדי להסדיר את תהליכי הבנייה שנעשים במקומות ואזורים שונים בישראל, כך שכל עבודת בניה שנערכת בשטח כזה או אחר תהיה מפוקחת ומאושרת על ידי גורמים ארציים, מחוזיים או מקומיים בהתאם לקבוע בחוק. משום כך כל בעל נכס שרוצה להתחיל בעבודות בניה של בית או מבנה אחר בשטח המקרקעין שייך לו, עליו לקבל על כך היתר בניה רשמי מטעם הרשות המקומית בה השטח נמצא.

כשם שקיימים הליכים מוסדרים להקמה ובנייה של מבנים באזורים שונים בארץ, כך גם יש צורך להשיג אישורים והיתרים מתאימים להריסה של בתים ומבנים. ישנם מקרים רבים בהם עולה הצורך של בעל נכס, קבלן או יזם להרוס מבנה קיים, ובמאמר הנוכחי נרחיב על הנושא של היתר הריסה והמשמעויות הבירוקרטיות הכרוכות בכך.

מהו היתר הריסה?

זהו אישור רשמי הניתן לבעלי הנכס/מבנה כשעולה הצורך להרוס אותו בצורה מבוקרת. רק לאחר קבלת היתר זה ניתן לפרק מבנים בהתאם לאישור שניתן מטעם הועדה המקומית/מחוזית, ובהתאם לתהליכי ההריסה שתוכננו בקפידה על ידי אדריכל או מהנדס מוסמך. כיוון שתהליך הריסה של מבנה נחשב כחלק מתהליך עבודות בניה, גם פעולה שכזו מחייבת להוציא היתר רשמי על פי חוק התכנון והבניה.

מתי עולה הצורך להרוס מבנה קיים?

אולי קצת מוזר לחשוב על מבנה שצריך להרוס, במיוחד כשהיום עולה הביקוש להשגת נכסי נדל"ן בכל אזור בארץ, אך לעיתים אין ברירה אלא להרוס מבנה כדי לאפשר בניה של מבנה חדש במקומו, להגן על הדיירים שנמצאים במבנה לא בטיחותי ועוד סיבות אחרות עליהן נרחיב כאן:

  • שיפוץ ושדרוג מבנה קיים – יש לא מעט מבנים בארץ שהוקמו לפני עשרות רבות של שנים, ובאופן טבעי מדובר על מבנים ישנים שלא תואמים לצרכים של החיים המודרניים כיום. לכן אחת מהסיבות הנפוצות להרס של מבנה קיים היא עבור הקמה ובנייה של מבנה חדש, מרווח, איכותי וגדול יותר בין אם מדובר על הקמת בניין דירות במקום בית פרטי או הרחבה של בית פרטי ישן. 
  • צרכי בטיחות – בתים ישנים שנבנו בעבר אינם רק קטנים או מיושנים, אלא עשויים להיות גם פחות בטיחותיים בגלל היחלשות תשתיות ושלד המבנה כתוצאה מבלאי טבעי שנוצר בחומרי הגלם ממנו המבנה עשוי. לכן כדי לשמור על בטיחותם של הדיירים בו, עולה הצורך להרוס את המבנה מסיבות בטיחותיות ובמקומו להקים מבנה חדש ואיכותי יותר.
  • סיבות פוליטיות-צבאיות – במדינה הקטנה שלנו עולה הצורך בהרס של בתים גם מטעמים פוליטיים/צבאיים, אם לצורך הרס של מבנה שמשמש למטרות טרור או מתן הרתעה לפעולות טרור עתידיות.
  • עבירות פליליות – במקרים קיצוניים בהם נבנים בתים ומבנים ללא היתרי בנייה וקבלת אישורים על כך, ועדת התכנון והבניה מוציאה צווי הריסה על מבנים כאלו כיוון שמדובר על עבירה על החוק ויש להרוס את המבנה הלא חוקי שהוקם.

באילו מקרים צריך להוציא היתר הריסה?

כפי שניתן לראות, יש לא מעט סיבות וגורמים הקשורים לצורך של הרס מבנים, כאשר הוצאת היתר הריסה למבנה כזה או אחר צריכה להיות עבור כל סוג של בניה, כל עוד מדובר על מבנה שהוקם לאחר קבלת היתר בניה רשמי לכך. מבנים שהוקמו שלא כחוק וללא היתר לא יצטרכו היתרי הריסה, כיוון שמלכתחילה מדובר על מבנים שלא היו צריכים להיבנות.

לכן אם אתם מתגוררים בבית ישן, או נכנסים לבית שלא התגוררו בו תקופה ארוכה, ומעוניינים לעשות לו שיפוץ יסודי ומקיף הכולל הריסה של המבנה הקיים – לפני תחילת עבודות ההריסה אתם מוכרחים להוציא היתר הריסה מהגורמים הרלוונטיים. יש לזכור כי היתרי ההריסה מיועדים לא רק במקרה של הרס כללי של כל המבנה, אלא בכל הרס ופירוק של חלק חיצוני של המבנה כמו פירוק גג לצורך הוספת קומה נוספת, הריסת קירות חיצוניים לצורך הרחבת המבנה וכל מטרת הריסה אחרת.

כיצד אפשר להרוס מבנה בצורה נכונה?

על פניו נדמה כי תהליך הריסה של מבנה יכול להיות פשוט ומהיר לביצוע, לעומת תהליך בניה של מבנה, אך בפועל מדובר על תהליך מורכב וכלל לא פשוט המחייב לא רק אישורים והיתרים נדרשים – אלא גם בעלי מקצוע מקצועיים ומוסמכים לכך. הרס של מבנה כרוך בפירוק של חלקי מבנה שונים, פעולה כשלעצמה מסוכנת למפרקים ולסביבה.

לכן קיימות שיטות שונות לביצוע הריסות מבוקרות למבנים שונים כמו שימוש בכלים מכניים הנדסיים, ניסור בטון, פיצוץ מבוקר של מבנה או אפילו פירוק ידני והדרגתי של חלקי המבנה.

מי הגורם האחראי על מתן היתרי הריסה למבנים?

בדיוק כמו תהליך הוצאת היתר בניה, כך גם במקרה של הוצאת היתר הריסה יש לפנות לוועדה המקומית של הרשות המקומית בה המבנה המיועד להריסה נמצא. הוועדה בוחנת את פרטי הבקשה, סיבת ההריסה ותוכניות המבנה הכוללת את פירוט הליך ההריסה ורק לאחר אישור הבקשה ניתן להתחיל בתהליך ההריסה המבוקר.

לקבלת פרטים חייגו או השאירו פרטים
אז מה היה לנו בכתבה:
המרכז הארצי להיתרי בניה
המרכז הארצי להיתרי בניה

חברתנו מובילה את תחום היתרי הבנייה והאישורים כבר במשך 11+ שנים וגאה להיות המובילה בתחום. צוות המומחים שלנו כולל אדריכלים מעולים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה אחד הדברים הקשים ביותר בפרויקט בניה הוא קבלת היתרים ואישורים , ולכן אנחנו כאן כדי ללוות אתכם בכל התהליך ולדאוג שתקבלו את ההיתרים הנחוצים בהקדם האפשרי.

מאמרים נוספים בנושא:
073-3748080
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!