בלוג

בלוג

תהליך קבלת היתר בניה

היתר בניה הינו היתר חוקי שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לביצוע עבודות בניה הטעונות היתר. היתר הבנייה משקף את זכויות הבנייה הקבועות בתכנית